О нама

Удружење одгајивача оваца и коза “Ртањ“ са седиштем у месту Валакоње, општина Бољевац, је формирано 19.06.2018. године. Регистровано код агенције за привредне регистре решењем br. БУ 6670/2018 од 16.07.2018. године са матичним бројем 28260903 и ПИБ 110928651 са шифром делатности 9499- делатност осталих организација на бази учлањења.

Циљеви удружења

 1. Ефикасније пословање кроз омасовљење, развој и унапређење овчарства и козарства као важних грана сточарства.
 2. Контролисан развој овчарства и козарства, кроз генетско унапређење и очување постојећих генетских ресурса ради економског просперитета чланова удружења.
 3. Провођење селекцијских мера по програму мера унапређења сточарства Републике Србије, на основу закона о сточарству и закона о здравственој заштити животиња.
 4. Унапређење руралног развоја, промовисања пољопривредних потенцијала локалне заједнице, одржавање локалних изложби и смотри
 5. Организација стручних предавања, ескурзија у земљи и иностранству, као и други видови стручног усавршавања чланова у сарадњи са другим организацијама.
 6. Сарадња са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве заштитом животне средине.

Чланови удружења

Име и презиме Место Контакт тел. Е-маил Раса
 1. Стојановић Бане
Валакоње 0604650065 Bane.boljevac@outlook.com Виртемберг
 1. Павловић Владица
Валакоње 069602021 Сврљишка праменка
 1. Бранковић Јовица
Мирово 0638861457 Сврљишка праменка
 1. Костандиновић Мирослав
Валакоње 0621049610 Кривовирска праменка
 1. Стефановић Слађан
Луково 0612472441 Кривовирска праменка
 1. Мишић Ивица
Рујиште 0637179327 Сврљишка праменка
 1. Златановић Драгиша
Валакоње 0611777350 Сврљишка праменка
 1. Стојановић Стефан
Валакоње 0604650060 stojanovic.stefan990@gmail.com Сврљишка праменка
 1. Котујић Срђан
Валакоње 0640604148 Кривовирска праменка
 1. Петровић Срђан
Бачевица 0604488207 Сврљишка праменка
 1. Траиловић Срђан
Добро Поље 0606751700 Романовска
 1. Joксимовић Војин
Криви Вир 069669140 Кривовирска праменка
 1. Мита Њагуловић
Валакоње 0612816558 Сврљишка праменка
d